Privacyverklaring Kaiten Nederland

Bij Kaiten Nederland vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Via onze websites bieden wij allerlei diensten aan sportschoolhouders en consumenten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven, zoals met PostNl en met Ideal om uw pakketten te kunnen versturen en uw bankgegevens te kunnen traceren.

In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken u graag duidelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Tevens komt er aan bod hoe u uw gegevens kan inzien, wijzigen of verwijderen.

Kaiten Nederland vindt het erg belangrijk dat u goed op de hoogte bent van ons beleid. We raden u daarom aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen. Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. De door uw opgegeven persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. We houden ons dan ook aan de eisen van de privacywetgeving. Hieruit volgt:

 ·          Het duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit wordt vermeld bij het uitvragen van uw persoonsgegevens en bij in deze  privacyverklaring;

·          Het beperken van het verzamelen van de persoonsgegevens. Wij zullen alleen de benodigde persoonsgegevens verzamelen voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen, dan doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen in dit geval duidelijk uit waarom wij deze gegevens nodig hebben;

·          We vragen u altijd eerst toestemming voor het verwerken van u gegevens in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

·          Wij uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren, of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

·          Wanneer wij uw gegevens delen met derde partijen, wij afspraken maken om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

·          Het nemen van beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van de derde partijen;

·          Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens, op uw aanvraag, ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen


Gebruik van uw persoonsgegevens.Bij het gebruik maken van onze webshop en andere diensten laat u uw gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn.Wij zullen niet altijd de onderstaande gegevens verwerken. Wat wij verwerken is afhankelijk van welke diensten u gebruikt maakt. Zo verwerken wij alleen de gegevens die u opgeeft als u een account aanmaakt voor een mogelijke bestelling. Kaiten Nederland verzamelt en gebruikt de gegevens van haar klanten en bezoekers van de webshop voor de klantenadministratie, het beheer van het systeem en dewebsite, en de verbetering van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven op welke wijze wij gegevens verkrijgen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, adres, afleveradres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren;

Informatie over uw aankopen stelt ons in staat om de site te personaliseren en om aanbevelingen te doen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
We zullen soms uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van siteverbeteringen, speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, laat het even weten via een e-mail naar info@kaiten.nl

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

·          Gebruik te maken van alle diensten op de websites.

·          Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites.

·          Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop van de bestelling.

·          Om u te kunnen informeren wanneer er veranderingen worden aangebracht in het beleid of op de site.

·          Om uw klachten of opmerkingen over het bedrijf of product te verwerken.

·          Om uw te benaderen over de klacht om deze zo goed mogelijk willen te verhelpen.

·          Om met u te communiceren via elektronische nieuwsbrieven en/of post.

·          Om uw gepersonaliseerde advertenties aan te bieden.

·          Om uw gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses.

·          Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.

·          Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen heeft.

·          Om onze websites te verbeteren.


Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop en geven we u gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geve

Profilering

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw aankopen in onze webshop) met elkaar om u de beste online-ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u heeft achtergelaten op, of via een van de websites van Kaiten Nederland, te weten:

·          www.kaiten.nl

·          www.sportschool.kaiten.nl

Door uw gegevens van de websites van Kaiten Nederland met elkaar te combineren kunnen wij uw gepersonaliseerde aanbiedingen (bijvoorbeeld voor gidsen en/of nieuwsbrieven) doen die aansluiten bij uw interesses. Zo wordt er voorkomen dat u aanbiedingen krijgt die voor u minder interessant zijn

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Kaiten bewaart de gegevens zo lang u een account heeft. Indien u niet langer wenst deel te nemen aan Kaiten Nederland (aanbiedingen) kunt u dit aangeven via info@kaiten.nl. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft afgegeven.

Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u een account heeft, kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzigen. U kunt ook contact opnemen met Kaiten Nederland via de volgende gegevens:

Telefonisch: 075-6166352 of 06-11375045

Mail: info@kaiten.nl

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of als u toch liever geen informatie meer van ons ontvangt of uit de database verwijderd wil worden, neemt u dan contact met ons op via:Telefonisch: 075-6166352 of via Mail: info@kaiten.nl

 

Bent u tevreden over hoe wij u informeren, dan hoeft u niets te doen. Uiteraard kunt u zich op elk gewenst moment nog afmelden. 


Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.